ਡਿਪੋਸੇਬਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਪਲਾਈ

 • Univeral Sets-Minor Procedure Sets

  ਯੂਨੀਵਰਲ ਸੈੱਟਸ-ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਧੀ ਸੈੱਟ

  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਛੂਤਕਾਰੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 • Univeral Sets-Orthopaedic Sets

  ਯੂਨੀਵਰਲ ਸੈੱਟ-ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸੈੱਟ

  ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

  ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: EN13795

 • Urology and gynaecology sets

  ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਸੈਟ

  ਯੂਰੋਲੌਜੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਸੈੱਟ ਨਿਰਜੀਵ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਉਪਕਰਣ ਕਵਰ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਪਕਰਣ, ਵਸਤੂ ਉਤਪਾਦ (ਜਿਵੇਂ ਤੌਲੀਏ); ਨਿਰਜੀਵ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ. ਸੈਟਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ/ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੈਰ-ਨਿਰਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ. ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ-ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਜੋ ਪੌਲੀਥੀਨ-ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਲਾਸ I ਵਿੱਚ ਹਨ.